Våra tjänster

Alla ska känna sig säkra oavsett om du är på jobbet eller hemma – PG Brand & Arbetsmiljö

PG Brand & Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljöområdet arbetar vi med att kunna finna lösningar till små och medelstora företag. Vi tar fram rutiner, arbetssätt, dokumentationer anpassade just efter er miljö som ni ska följa. Dessutom hjälper vi till med att utbilda chefer och anställda inom arbetsmiljö för att nå bästa resultat. På PG Brand & Arbetsmiljö jobbar vi alltid ifrån era mål och förutsättningar på företaget. Inget företag är det andra likt.

Alla människor har rätt att må bra och hålla sig friska på jobbet. Friska och nöjda merarbete ger bättre lönsamhet och minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Men ett systematiskt arbetsmiljöarbete kommer inte av sig självt.

Vi hjälper er med:

 • Bedömning av arbetsplatsen.
 • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Utbildningar inom området.
 • Kartläggning av risker och riskreduceringar
PG Brand & Arbetsmiljö

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Då har ledningen det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. 

PG Brand & Arbetsmiljö verkar inom många av brandskyddets olika nivåer. Vi kan erbjuda allt från projektering och planering till färdiga miljöer med handbrandsläckare och utbildningar för chefer och arbetare. Vi har även specialkompetens ifall ni behöver vägledning inom brandfarlig vara och gas.

Vi hjälper er med: 

 • Projektering
 • Bedömning av befintligt brandskydd
 • Systematiskt brandskyddsarbete och släckutrustning
 • Utbildningar inom området
 • Brandfarlig vara
 • Klassningsplaner enligt ATEX

OM OSS

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

KONTAKT

 • Ragnaröksgatan 34
 • 072 570 37 00
 • par@pgba.se