Därför är det viktigt!

Både det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) men även det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kräver mycket eftertanke och planering - vilket många företag inte kanske har möjlighet att avsätta.

Dessutom ska alla företag och organisationer arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö och brandskydd. Dessa kan se väldigt olika ut beroende på storlek på verksamhet, antalet anställda, geografisk placering i landet och vad verksamheten arbetar med.

Fortsatt kan PG Brand & Arbetsmiljö kan kliva in i vilket företag som helst och hjälpa till, oavsett situation.

Har ni kanske ett påbörjat arbete, men kört fast eller har ni svårt att finna vilken nivå som är just "skälig" för er? Då kan PG komma in och stötta er verksamhet för att nå hela vägen i mål.

Utbildningar och erfarenheter

Svenska brandskyddsföreningen

Brandskydd i Laboratorier
CFPA Fördjupat Explosionsskydd CFPA Dammexplosioner
CFPA Explosionsfarlig miljö
Heta arbeten, instruktörsutbildning

BAS P/BAS U
Ledarskapsutbildning, Arbetsmiljöutbildning, arbetsmiljöcoach Brandfarlig vara,
HLR/Första hjälpen
Vidareutbildning brandskydd Grundutbildning brandskydd

Räddningsverkets utbildning, Skydd mot olyckor

Lastbilsutbildning (körkort CE) med fullständig ADR Officershögskolan med inriktning till Reservofficer

 

 

 

 

 

Pär Wikhult

Inledningsvis kan jag berättta att jag heter Pär Wikhult och har arbetat dagligen med brandskydd sedan hösten 2007 och med arbetsmiljö sedan våren 2009.

Vidare startade jag PG Brand & Arbetsmiljö AB januari 2017 med inriktningen på att fortsätta bistå företag, organisationer och privatpersoner med mina kunskaper inom brandskydd och arbetsmiljö.

Strävar alltid efter att finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för min beställare/kund.

Slutligen har jag under flera år kombinerat lagstiftningarna arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Johan

Jag är en sportintresserad 57 åring som har 40 års arbetslivserfarenhet och har bred grund inom många olika branscher.

Jag är utbildad grafiker och har vidare jobbat med marknadsföring, försäljning och teknisk support i många typer av företag, exempelvis IT-branschen, Innemiljö och Värme- och ventilationsbranschen.

Inom området utbildning började jag ned att jobba som vikarie i grundskolan när jag var 17 år.
I 10 år jobbade jag inom grafisk industri och hade bl.a. ett större uppdrag med att utbilda egna kollegor såväl som kunder då det skedde ett större teknikskifte inom branschen. Utbildning handlade om omskolning till ny teknik, Desktop Publishing. Vidare inom försvaret, under militärtjänsten, där jag vad i 15 månader fick jag till stor del förmånen att jobba med utbildning av nya rekryter såväl som repsoldater.

Under tiden på marknadssidan har jag hanterat många allmänna utbildningar och specifika, smala områden såväl som till exempel, solenergi.

Har senare tid även hanterat utbildningar inom bl.a. HLR, Första hjälpen, Grundläggande Brand och Bas P/U.