Om Oss

Nedan berättar vi om oss och om de tjänster vi erbjuder

Personen bakom PG Brand & Arbetsmiljö

-Pär Wikhult

Jag heter Pär Wikhult och har arbetat dagligen med brandskydd sedan hösten 2007 och med arbetsmiljö sedan våren 2009.

Startade PG Brand & Arbetsmiljö AB januari 2017 med inriktningen på att fortsätta bistå företag, organisationer och privatpersoner med mina kunskaper inom brandskydd och arbetsmiljö.

Strävar alltid efter att finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för min beställare/kund.

Jag har under flera år kombinerat lagstiftningarna arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Om oss

Personen bakom PG Brand & Arbetsmiljö

-Pär Wikhult

Jag heter Pär Wikhult och har arbetat dagligen med brandskydd sedan hösten 2007 och med arbetsmiljö sedan våren 2009.

Startade PG Brand & Arbetsmiljö AB januari 2017 med inriktningen på att fortsätta bistå företag, organisationer och privatpersoner med mina kunskaper inom brandskydd och arbetsmiljö.

Strävar alltid efter att finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för min beställare/kund.

Jag har under flera år kombinerat lagstiftningarna arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Personen bakom PG Brand & Arbetsmiljö

-Pär Wikhult

Om oss

Jag heter Pär Wikhult och har arbetat dagligen med brandskydd sedan hösten 2007 och med arbetsmiljö sedan våren 2009.

Startade PG Brand & Arbetsmiljö AB januari 2017 med inriktningen på att fortsätta bistå företag, organisationer och privatpersoner med mina kunskaper inom brandskydd och arbetsmiljö.

Strävar alltid efter att finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för min beställare/kund.

Jag har under flera år kombinerat lagstiftningarna arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Utbildningar och erfarenheter

Svenska brandskyddsföreningen 

Brandskydd i Laboratorier
CFPA Fördjupat Explosionsskydd CFPA Dammexplosioner
CFPA Explosionsfarlig miljö
Heta arbeten, instruktörsutbildning

BAS P/BAS U
Ledarskapsutbildning, Arbetsmiljöutbildning, arbetsmiljöcoach Brandfarlig vara,
HLR/Första hjälpen
Vidareutbildning brandskydd Grundutbildning brandskydd

Räddningsverkets utbildning, Skydd mot olyckor

Lastbilsutbildning (körkort CE) med fullständig ADR Officershögskolan med inriktning till Reservofficer

Om oss

Därför är det viktigt!

Både det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kräver mycket eftertanke och planering – vilket många företag inte kanske har möjlighet att avsätta.

Alla företag och organisationer ska arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö och brandskydd. Dessa kan se väldigt olika ut beroende på storlek på verksamhet, antalet anställda, geografisk placering i landet och vad verksamheten arbetar med.

PG Brand & Arbetsmiljö kan kliva in i vilket företag som helst och hjälpa till, oavsett situation.

Har ni kanske ett påbörjat arbete, men kört fast eller har ni svårt att finna vilken nivå som är just “skälig” för er? Då kan PG komma in och stötta er verksamhet för att nå hela vägen i mål.

OM OSS

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

KONTAKT

  • Ragnaröksgatan 34
  • 072 570 37 00
  • par@pgba.se