Vi hjälper dig med brandskydd & arbetsmiljö

Initialt arbetar vi inom arbetsmiljöområdet med att kunna finna lösningar till små och medelstora företag. För det första tar vi fram rutiner, arbetssätt, dokumentationer anpassade just efter er miljö som ni ska följa. Dessutom hjälper vi till med att utbilda chefer och anställda inom arbetsmiljö för att nå bästa resultat. Slutligen jobbar vi på PG Brand & Arbetsmiljö alltid ifrån era mål och förutsättningar på företaget. Inget företag är det andra likt.

Alla människor har rätt att må bra och hålla sig friska på jobbet. Därpå ger friska och nöjda merarbete bättre lönsamhet och minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Dock kommer ett systematiskt arbetsmiljöarbete inte av sig självt.

 

 

 

 

 

Brandskydd & arbetsmiljö

  • Brandskyddsprojektering
  • Handledning
  • Riskbedömning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandfarlig vara
  • Brandskydd under byggtiden
  • Insatsplaner
  • Utrymningsplaner

Våra utbildningar

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar som är anpassade efter kundernas önskemål. Allt från omhändertagande av skadade längs en trafikerad väg till hur säkra lyft och byggarbetsplatsens utformning ska se ut.