PG Brand & Arbetsmiljö - Heltäckande och anpassad brandsäkerhet och arbetsmiljö

Du ska alltid känna dig säker, oavsett om du är på jobbet eller hemma – PG Brand & Arbetsmiljö

PG Brand & Arbetsmiljö - Heltäckande och anpassad brandsäkerhet och arbetsmiljö

Du ska alltid känna dig säker, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

PG Brand & Arbetsmiljö - Heltäckande och anpassad brandsäkerhet och arbetsmiljö

Alla ska känna sig säkra oavsett om du är på jobbet eller hemma.

Vi hjälper dig med brandskydd & arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljöområdet arbetar vi med att kunna finna lösningar till små och medelstora företag. Vi tar fram rutiner, arbetssätt, dokumentationer anpassade just efter er miljö som ni ska följa. Dessutom bistår vi med att utbilda chefer och anställda inom arbetsmiljö för att nå bästa resultat.

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Då har ledningen det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är också viktiga medarbetare i sammanhanget för en säkrare arbetsmiljö.

Varför välja PG Brand & Arbetsmiljö?

Jag är en mycket positiv och flexibel person och väldigt lyhörd med vad kunden har för önskemål. Ingen verksamhet är den andra lik och därav anpassas tjänsterna efter företaget och dess behov. 

När kunden anlitar mig så känner de trygghet att jobbet blir klart i tid – till den kostnaden som vi kommit överens om.

Vidare har jag ingen geografisk “låsning” utan kan åka över hela Sverige och resten av Europa ifall kunden har det som önskemål. PGBA har ingen spärr och kan kliva in i vilket företag som helst och hjälpa till, oavsett situation.

Slutligen har jag ett stort kontaktnät inom brandskyddsområdet och kan bistå med kontakter för brandlarm, sprinkler, brandtätningar, utbildningar, vägledande markeringar med mera. Ifall kunden enbart vill ha fakturering från mig så löser jag det med.

OM OSS

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

KONTAKT