Brandskydd

Du ska känna dig säker, oavsett om du är på jobbet eller hemma – PG Brand & Arbetsmiljö

Brandskydd

Vidare bistår PGBA med systematiskt brandskyddsarbete gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Då har ledningen det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget. 

PG Brand & Arbetsmiljö verkar inom många av brandskyddets olika nivåer. Utöver det kan erbjuda allt från projektering och planering till färdiga miljöer med handbrandsläckare och utbildningar för chefer och arbetare. Avslutningsvist har PGBA specialkompetens ifall ni behöver vägledning inom brandfarlig vara och gas.

Vi hjälper er med: 

  • Projektering.
  • Bedömning av befintligt brandskydd och dess bistånd.
  • Systematiskt brandskyddsarbete och släckutrustning.
  • Utbildningar inom området.
  • Brandfarlig vara.
  • Klassningsplaner enligt ATEX modeller.
  • Utrymningsplan
  • Skyltar
  • Handbrandsläckare

OM OSS

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

KONTAKT