PG Brand & Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Du ska känna dig säker, oavsett om du är på jobbet eller hemma – PG Brand & Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Initialt arbetar vi inom arbetsmiljöområdet med att kunna finna lösningar till små och medelstora företag. För det första tar vi fram rutiner, arbetssätt, dokumentationer anpassade just efter er miljö som ni ska följa. Dessutom hjälper vi till med att utbilda chefer och anställda inom arbetsmiljö för att nå bästa resultat. Slutligen jobbar vi på PG Brand & Arbetsmiljö alltid ifrån era mål och förutsättningar på företaget. Inget företag är det andra likt.

Alla människor har rätt att må bra och hålla sig friska på jobbet. Därpå ger friska och nöjda merarbete bättre lönsamhet och minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabilitering. Dock kommer ett systematiskt arbetsmiljöarbete inte av sig självt.

Vi hjälper er med:

  • Bedömning av arbetsplatsen.
  • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Utbildningar inom området.
  • Kartläggning av risker och riskreduceringar för en ökad säkerhet.


Kontakta oss

OM OSS

Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

KONTAKT

  • Ragnaröksgatan 34
  • 021-4753075
  • par@pgba.se

NAVIGERING

FÖLJ OSS


Facebook


Instagram


Linkedin

Länkar:
Boverket 
AV