Arbetsområden

Alla ska känna sig säkra

oavsett som det är hemma eller på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö


Inom arbetsmiljöområdet arbetar företaget med att finna lösningar åt små och medelstora företag. Vi kan ta fram rutiner, arbetssätt, dokumentationer och även utbilda era chefer och anställda inom arbetsmiljö. Arbetar utifrån era förutsättningar och mål med arbetsmiljön.


 • Bedömning av arbetsplatsen.
 • Dokumentation för systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Utbildningar inom området.
 • Kartläggning av risker och riskreduceringar


 • Samarbetsmöjligheter: Ergonomi, ljusmätningar, tunga lyft med mera.

Ring mig vid funderingar

+ 725 703 700

Brandskydd


Företaget verkar inom många av brandskyddets olika nivåer. Vi kan erbjuda allt från projektering till färdiga miljöer med handbrandsläckare och utbildningar.

Vi har även specialkompetens ifall ni behöver vägledning inom brandfarlig vara och gas.


 • Projektering
 • Bedömning av befintligt brandskydd
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Släckutrustning
 • Utbildningar inom området
 • Brandfarlig vara
 • Klassningsplaner enligt ATEX


 • Samarbetsmöjligheter: Brandtätningar, fasta släcksystem, analytiska dimensioneringar, ventilationsberäkningar, personberäkningar, beräkningar på brandförlopp med mera

Bli en del av gänget?


Mitt nätverk kring Arbetsmiljö och Brandskydd växer hela tiden och du kan få vara en del av det.


Är du företagare och kan komplettera mitt gäng så är du välkommen att höra av dig så tittar vi på ett samarbete.


Kontaktuppgifter finner du nedan eller under kontakt.

Epost: par@pgba.se

Ring mig: 0725 703 700

Copyright @ All Rights Reserved