Kontakt

HÖR AV DIG!


PG Brand & Arbetsmiljö AB arbetar över hela landet och kan även utföra uppdrag i Europa om det önskemålet finns.Telefon: 0725-703 700

Epost: par@pgba.se

 
 
 
 

FAQ'S

Här kommer återkommande frågeställningar att samlas så att din hunger kan stillas något innan jag har hunnit återkoppla på just din frågeställning.

Q.   Finns det en lag på att ha brandsläckare hemma?

I dagsläget finns det ingen lag i Sverige som kräver brandsläckare i hemmet. Däremot är det en stark rekommendation från försäkringsbolag, Räddningstjänst och konsultkåren att det finns i hemmet. Brandsläckare och brandfilt är ett mycket bra komplement till brandvarnaren/brandvarnarna som ska finnas i alla hem.

Q.   Vad innebär lagen som skydd mot olyckor för mig som företagare?

Lagen trädde i kraft 2004 och medförde att alla företag och organisationer (även idrottsföreningar) ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete med bland annat egenkontroller och även återkommande utbildningar för personalen. Detta arbete styrs helt och hållet av verksamheten och alla arbeten blir därför unika.

För fastighetsägare innebär det att säkerställa att byggnaden är säker för den hyresgästen som ska bedriva sin verksamhet i lokalerna och även bedriva detta arbete systematiskt.

Q.   Måste jag jobba med min arbetsmiljö?

Ja, även arbetsmiljön ska bedrivas systematiskt. Det finns en koppling mellan arbetsmiljölagen, lagen om brandfarlig och explosiv vara och lagen om skydd mot olyckor och det är viktigt att arbeta lika aktivt med alla tre.

Arbetsmiljön styr allt arbete och det finns ingen möjlighet att undvika detta som företagare i dag.

Epost: par@pgba.se

Ring mig: 0725 703 700

Copyright @ All Rights Reserved