Hem

Det lilla konsultföretaget med de många möjligheterna.

ARBETSMILJÖ

Alla former av arbete faller in under lagstiftningen!

BRANDSKYDD

Släckutrustning ger er tryggheten i att kunnna agera i ett tidigt skede. 

FACEBOOK

Följ gärna företagets strapatser via Facebook!“Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid..”


Winston Churchill

Hur ser det ut med brandskyddet eller arbetsmiljön på din arbetsplats?


Alla företag och organisationer ska arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö och brandskydd. Dessa kan se väldigt olika ut beroende på storlek på verksamhet, antalet anställda, geografisk placering i landet och vad verksamheten arbetar med.

Både det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och det Systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kräver mycket eftertanke och planering - vilket många företag inte kanske har möjlighet att avsätta.


PG Brand & Arbetsmiljö kan kliva in i vilken situation som än företaget eller verksamheten har hamnat i. Har ni ett påbörjat arbete, men kört fast eller har ni svårt att finna vilken nivå som är just "skälig" för er? Då kan PG komma in och stötta er verksamhet för att nå hela vägen i mål.

VEM ÄR PERSONEN BAKOM PG BRAND & ARBETSMILJÖ AB

Jag heter Pär Wikhult och har arbetat dagligen med brandskydd sedan hösten 2007 och med arbetsmiljö sedan våren 2009. Strävar alltid efter att finna den mest effektiva och ekonomiska lösningen för min beställare/kund.

Har under flera år kombinerat lagstiftningarna arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Epost: par@pgba.se

Ring mig: 0725 703 700

Copyright @ All Rights Reserved